Web edukia bistaratu

Aurrekontuak

2016ko aurrekontua

Aiako Udaleko aurrekontu bateratua 2016 ekitaldikoa.

 

Sarrerak

Kapitulua Izena Aiako Udala Aia Lantzen Aurrek. Kontsol.
1 Zuzeneko zergak 594.000€   594.000€
2 Zeharkako zergak 30.000€   30.000€
3 Tasak eta bestelako zergak 353.303€   353.303€
4 Transferentzia arruntak 1.348.358€   1.348.358€
5 Ondare sarrerak 20.001€ 9.220€ 29.221€
6 Ondasunen besterenganaketa 1€   1€
7 Kapital transferentziak 357.855,14€   357.855,14€
8 Finantza aktiboak 6.000€ 12.680€ 18.680€
9 Finantza pasiboak 0€    
  Guztira 2.709.518,14€ 21.900€ 2.731.418,14€

 

Gastuak

Kapitulua Izena Aiako Udala Aia Lantzen Aurrek. Kontsol.
1 Pertsonal gastuak 764.850,96€   764.850,96€
2 Ondasun arruntak eta zerbitzuak 793.073,34€ 15.900€ 808.973,34€
3 Finantza gastuak 15.000€   15.000€
4 Transferentzia arruntak 263.444,63€   263.444,63€
5 Kreditu globala eta bestelakoak 50.000€   50.000€
6 Inbertsio errealak 670.018,22€   670.018,22€
7 Kapital transferentziak 153.130,99€   153.130,99€
8 Finantza aktiboak   6.000€ 6.000€
9 Finantza pasiboak      
  Guztira 2.709.518,14€ 21.900€ 2.731.418,14€